hermetikkorumarolesiHermetik Koruma Rölesi

Genelde hermetik transformatörlerde kullanılan koruyucu bir ekipmandır. Standart taleplerde 630 kVA ve üzerindeki güçlerde kullanılır, ancak müşteri talebi doğrultusunda dâhili tipteki tüm trafolarda da kullanılabilir. Transformatörün en üst noktasına monte edilir. Tankın içerisindeki 4 parametreyi ölçer ve kontrol eder.

 • Transformatör üst yağ sıcaklığı
 • Trafo içerisinde oluşan basıncı
 • Yağ seviyesi
 • Arıza ve deşarjlarla oluşabilecek gaz miktarı
  Sıcaklık için ayarlanabilen değerlere göre 2 adet kontak mevcuttur. Açma ve İkaz olarak kullanılabilir.Basınç için ayarlanabilen değerlere göre 1 adet kontak mevcuttur. Açma için kullanılır.Yağ seviyesi ve gaz oluşması fonksiyonel olarak aynı şekilde kontrol edilir. Dolayısıyla ikisi için 1 adet kontak mevcuttur. Açma için kullanılır.

   


  buchholz

  Buchholz Rölesi

  Genleşme depolu transformatörlerde trafonun iç kısmında meydana gelen deşarjla, kısa devreyle veya herhangi bir sebeple oluşan gazları bünyesinde tutan genleşme deposuna göndermeyen ve belirli gaz hacimlerinde 2 adet (ikaz ve açma olarak kullanılır) kontak veren, tank ile genleşme deposu arasına bağlanan koruyucu bir ekipmandır.

   


   

  ciftkontaklitermometreTermometre

  Transformatörün üst yağ sıcaklığının ölçümü ve kontrolü için genelde kapak üzerine monte edilen koruyucu bir ekipmandır.  Termometrelerin üzerinde çıktığı maksimum sıcaklığı devamlı gösteren resetlenebilen bir maksigraf bulunur. Kontaklı ve kontaksız olarak kullanılabilir. Kontaklı termometrelerde ayarlanabilir 1 veya 2 adet kontak ( ikaz ve açma olarak ) mevcuttur.

   


   

  basincbosaltmavalfi.png

  Basınç Emniyet Valfi

  Genelde hermetik transformatörlerde kullanılır. Transformatör içerisinde yağın sıcaklıkla genleşmesi veya arıza sebebi ile oluşabilecek ani veya geniş zamanlı basınç yükselmelerini tespit eder, basıncı tahliye eder.  Kontaklı ve kontaksız olarak kullanılabilir. Kontaklı Basınç emniyet valflerinde ayarlanabilir 1 veya 2 adet kontak ( ikaz ve açma olarak ) mevcuttur.

   


   

  magnetikyaggosterge

  Magnetik Yağ Seviye Göstergesi

  Transformatör içerisindeki izolasyon yağının seviyesinin ölçümü ve kontrolü için, genleşme depolu transformatörlerde genleşme deposu yan kapağına, hermetik transformatörlerde kapak üzerine monte edilen koruyucu bir ekipmandır. Kontaklı ve kontaksız olarak kullanılabilir. Kontaklı göstergelerde 1 veya 2 adet kontak ( ikaz ve açma olarak ) mevcuttur.  nemalici

  Hava Kurutucusu

  Genleşme depolu transformatörlerde kullanılır. Transformatörün yağındaki sıcaklık değişimleri ile genleşip, büzülen hacim kadar havayı dışarı atması ve geri alması işlemini bu ekipman üzerinden yapar. İçerisinde bulunan silikajel nem alıcı geçen havanın neminin büyük bir kısmını üzerinde tutar, böylelikle izolasyon yağının nem alma ihtimali azaltılmış olur. Silikajel nem alarak beyaz renge döndüğünde değiştirilmesi gerekir. Genleşme deposunun yağ ile temas etmeyen en üst noktasına monte edilir.

     alkollutermometre

  Alkollü Termometre

  Alkollü Termometrede sadece Transformatör yağının sıcaklığını gözlemlemek amacıyla kullanılır ve kontaksızdır.

   


   

  tekerlek

  Tekerlek

  Transformatörün alt taşıma şasesine monte edilerek, ağır olan malzemenin taşınması kolaylığı sağlanır. Transformatör tekerleri 90 derece farkla sadece 4 yöne hareket edebilir. Bir transformatöre 4 adet tekerlek takılır.